Zarząd

Iwona CISZOSKA

Przewodniczący

Bogusław KUBICA

Sekretarz

Aleksandra GELLER-KRAWCZAK

Skarbnik