Wyniki przetargów i ogłoszeń

Przetarg na podstawie zebranych ofert 01/07/19

Przetarg nieograniczony 03/06/19

Przetarg na podstawie zebranych ofert 2/06/19