Zarząd

Janina SZYMAŃSKA

  • Prezes Zarządu

Wojciech LIPIŃSKI

  • Zastępca Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Rozwoju

Mariusz Skrzyp

  • Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych