Rada Nadzorcza

Krzysztof BIELEŃ

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek GRANIECZNY

  • Członek Rady Nadzorczej

Dominik JARAWKA

  • Członek Rady Nadzorczej

Magdalena PASIERB

  • Członek Rady Nadzorczej

Marcin STASIAK

  • Członek Rady Nadzorczej