Rada Nadzorcza

Krzysztof BIELEŃ

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik JARAWKA

  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Magdalena PASIERB

  • Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek GRANIECZNY

  • Członek Rady Nadzorczej

Marcin STASIAK

  • Członek Rady Nadzorczej