Kariera

JSW Ochrona Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko:

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej.

Miejsce zatrudnienia JSW KWK „Budryk”, JSW KWK Knurów- Szczygłowice.

 

JSW OCHRONA Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Organizacji i Zarzadzania

 

Zakres obowiązków:

 1. rejestrowanie, przechowywanie i archiwizowanie korespondencji przychodzącej, korespondencji wychodzącej oraz sporządzanych dokumentów wewnętrznych,
 2. przechowywanie dokumentacji w tematycznych oraz chronologicznych zbiorach (papierowych
  i elektronicznych) w sposób zapewniający szybkie odszukanie dokumentu źródłowego
  z uwzględnieniem obowiązujących w tym względzie uregulowań prawnych,
 3. bieżące informowanie przełożonych o realizowanych zadaniach,
 4. prowadzenie terminarza spotkań Zarządu i ich organizacja,
 5. przygotowywanie korespondencji zleconej przez Zarząd,
 6. zamawianie i dystrybucja materiałów oraz wyposażenia biurowego, środków czystości, napojów,
 7. bieżące gospodarowanie majątkiem własnym i dzierżawionym Spółki,
 8. przekazywanie informacji bieżących pracownikom Spółki,
 9. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych pracowników JSW Ochrona
  Sp. z o.o.,
 10. odpowiedzialność za dochowanie standardów korespondencji i poczty wychodzącej, obowiązujących w JSW Ochrona,

mile widziane: znajomość obsługi posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej lub znajomość procedur zakupowych i przetargowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV za pomocą Formularza Rejestracji „Kandydat”.

Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.